đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 16
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

 TS NGUYỄN THANH HỘI

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hội

- Năm sinh1954

 

 

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- Tiến sĩ Kinh tế: Đại học kinh tế, Tp.HCM

- Tiến sĩ Đại học quản lý Mockva Liên Xô

III. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG

1. Giảng dạy chuyên môn

- Hiện nay: P. Trưởng bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Trưởng khoa QTKD –ĐH Nguyễn Tất Thành

- Từ 2000 đến nay: Cố vấn cao cấp của Tập Đoàn ““Cường Group”

- Giảng viên thỉnh giảng Đại học Help (Malaysia), Đại học Griggs (Hoa Kỳ), Khoa Quốc tế Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Quản trị Paris (Pháp) – PGSM(liên kết ĐH Thái nguyên)

- Giảng viên MBA chương trình Curtin, Úc

- Giảng viên Quản trị Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Tham gia với vai trò giảng viên chính các khóa huấn luyện về Quản trị Nguồn nhân lực, Lãnh đạo, Phương pháp quản lý doanh nghiệp và các kỹ năng mềm đặc sắc khác cho những Công ty, Tập đoàn trong và ngoài nước hiện nay. Giảng viên chính các chương trình đào tạo của Viện Quản trị và Tài chính

- Đã Hướng dẫn 6 Nghiên cứu sinh bảo Tiến sĩ, hiện đang hướng dẫn 7 Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học  Kinh tế TP.HCM

 2. Số đề tài NCKH tiêu biểu:

- Đề tài: Văn hóa trong kinh doanh. Tạp chí khoa học xã hội Năm 1990-1991.

- Đề tài: Văn hóa doanh nghiệp trong xu thế hội nhập.Tạp chí Marketinh.2007

- Đề tài: Văn hóa doanh nhiệp của  Vietsopetro.2008

- Đề tài cấp thành phố. “Đào tạo Nguồn nhân lực cho DN Nhỏ & Vừa - TP HCM –Sở KHĐT& ĐHKT (Thành  viên biên soạn - Đã nghiệm thu năm 2002 )

- Đề tài cấp thành phố. “Đào tạo Nguồn nhân lực cho DN Nhỏ & Vừa - TP HCM –Sở KHĐT& ĐHKT (Thành viên  biên soạn - Đã nghiệm thu năm 2002 )

- Cơ sở lý luận và thực tiễn cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học  kinh tế (Hội thảo KH năm 2009)

- Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các trường đại học công lập trên địa bàn Tp.  HCM (Chủ nhiệm Đề tài cấp TP.năm 2010-2011)

- Xây dựng mô hình liên kết dạy nghề giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và với các hiệp hội nghề nghiệp  (Chủ nhiệm Đề tài cấp TP.năm 2010-2012

- Mối quan hệ giữa tổng giám đốc và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp (Thành viên Đề tài cấp  Trường, năm 2010)

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các Viện nghiên cứu trên phạm vi TPHCM và đề  xuất giải pháp quản lý. (Thành viên Đề tài cấp TP Từ tháng 10 /2011 đến tháng 12/2013

- Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy cho giảng viên trẻ.(Hội thảo Khoa học Khoa QTKD-năm (2010)

 3. Số giáo trình, tài liệu tham khảo đã tham gia biên soạn

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Khoa học quản lý” -Nhà xuất bản ĐHTH-Viết chung   với GS. Trần Đình Bút năm  1990

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Tình huống trong Quản lý” - Nhà xuất bản ĐHTH-Viết chung với TS. Đào duy  Huân1991

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Quản trị nhân sự”- Nhà xuất bản ĐHTH1992

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Quản trị nhân sự” -. Nhà xuất bản  Thống kê Hà nội (Tái bản lần thứ 4 ) 1993

- TS NGUYỄN THANH HỘI Quản trị học”-.Nhà xuất bản Thống kê Hà nội (Tái bản lần thứ 2) 1994

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Quản trị học” -.Nhà xuất bản Đại học Quốc gia1995

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Quản trị Nguồn nhân lực”- Viện Quản trị doanh nghịêp (Lưu hành nội bộ ) 2001

- NGUYỄN THANH HỘI “Nghệ thuật lãnh đạo” - Viện Quản trị doanh nghịêp (Lưu hành nội bộ ) 2002

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Nghệ thuật giao tiếp trong KD” -Viện Quản trị doanh nghịêp (Lưu hành nội bộ )  2003

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Quản trị doanh nghịêp” - Viện Quản trị doanh nghịêp (Lưu hành nội bộ ) 2003

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Kỹ năng quản lý hiệu quả” –Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Lưu  hành nội bộ ) 2003

- TS NGUYỄN THANH HỘI “Quản trị học-Trong xu thế hội nhập thế giới”-.Nhà xuất bản Thống kê Hà nội 2004

4. Các Doanh nghiệp đã giảng dạy tiêu biểu:

Tiến sĩ TS. Nguyễn Thanh Hội đã Giảng dạy và tư vấn cho nhiều công ty của Việt Nam và nước ngoài như

- Công ty Dệt Thành công

- Công ty Cổ phần Hiệp Hưng

- Công ty May X28

- Công ty EDEN

- Công ty Đất Mới (ALC)

- Ngân hàng NN Mỹ Xuyên An Giang

- Công ty Chất đốt Đồng Nai

- Phòng thương mại &CN-VN(chi nhánh TP HCM)

- Phòng thương mại &CN-VN(Chi nhánh TP Vũng Tàu)

- Phòng Thương mại & CN-VN(chi nhánh TP Đà Nẵng )

- Viện Đào tạo Doanh nghiệp

- Viện Quản trị và Tài chính (IFA)

- Công ty Tài chánh Dầu Khí

- T Tâm Học viện Bưu chính Viễn Thông

- Công ty Vạn Phát Hưng

- Công ty- CP giống cây trồng Thái Lan–  VIETNAM

- Công ty CP phân bón THÁI LAN – VIETNAM

- Công ty TÍN NGHĨA Đồng Nai

- Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển

- Công ty Dệt Thái Tuấn

- NH Nông nghiệp Đồng Nai

- Bưu điện tỉnh Kiên Giang

- Công ty TM Giao

- Công ty NHTM Kiên Giang

- TT GT Việc làm Nha Trang

- Công ty xi măng Holcim (Thụy sỹ)

- Tổng công ty Bưu Chính viễn thông (VNPT)

- MobileFone

- Vietcombank

- Công ty Chế biến – Xuất khẩu thủy sản " GRORP CƯỜNG " Cà Mau

- Khách sạn Quê  hương

- Nhà máy lọc dầu Quảng Ngãi

- Phòng TM &CN VN (chi nhánh Đà Nẵng)

- Công ty CPE Đà Nẵng

- Công ty chế biến T/Sản MINH HAI jostoco

- Công ty chế biến T/Sản PHU CUONG Cà Mau

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa