đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 31
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuyên 

Năm sinh: 1966

Quê quán: Đà Nẵng

Email: tuyenphd@gmail.com

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- MBA (Thạc sĩ QTKD)-  Đại học Impac –USA

- DBA (Tiến sĩ QTKD) - Đại học IAU – USA

- PhD in M (TSKH) – Đại học Ifugao – Philipines.

III.   KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG

- Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Marketing-Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Đăklăk 2001-2007.

- Phát triển thị trường toàn quốc, phát triển thương hiệu, xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty, huấn luyện quản lý và nhân viên, quản lý và điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc tài chính Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Đăklăk  2007 đến nay.

- Cộng tác viên Viện Quản lý và kinh tế IEM – Tp Hồ Chí Minh.

- Giảng viên  thỉnh giảng Đại học Ngân hàng –Tp Hồ Chí Minh.

- Giảng viên thỉnh giảng Đại học Tôn Đức Thắng – Tp Hồ Chí Minh.

- Giảng viên thỉnh giảng – ITB-VCCI Tp Hồ Chí Minh.

- Tham gia giảng dạy khóa đào tạo về các kỹ năng cho nghiệp vụ bán hàng và quản lý Công ty, tài chính do Viện quản lý và kinh tế -IEM tổ chức.

- Tham gia giảng dạy giảng dạy khóa đào tạo ngắn ngày cho ITB-VCCI TP HCM về lãnh vực Lãnh đạo, quản trị điều hành, nhân sự và Marketing.

- Tham gia giảng dạy môn Kinh tế học – Khoa kế tóan tài chính – Đại học Tôn Đức Thắng- Tp Hồ Chí Minh.

- Tham gia giảng dạy, hướng dẫn đề tài các môn liên quan về Quản trị và Marketing – Khoa tại chức – Đại học Ngân hàng – Tp Hồ Chí Minh.

- Hội đồng phản biện sinh viên bảo vệ đề tài chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin – Trường Đại học Ngân hàng – Tp Hồ Chí Minh.

- Tham gia giảng dạy các chuyên đề về Marketing – Tổng Công ty Sonadezi- Đồng Nai.

- Tham gia giảng dạy các chuyên đề về quản lý và kỹ năng tại Công ty.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa