đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 6
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thanh Vũ

Ngày sinh: 08-12-1979    

Nơi sinh: Tiền Giang

Email: thanhvukcn1979@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Trường Đại Học Cần Thơ

Bằng cấp: Cử nhân

Ngành: Kế toán tổng hợp

2. Cao học

Trường Đại Học Cần Thơ

Bằng cấp: Thạc Sỹ

Ngành: Quản trị Kinh doanh

3. Tiến Sĩ

Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM

Bằng cấp: Tiến Sĩ

Ngành: Quản trị Kinh doanh

III. KỸ NĂNG

Giao tiếp, đọc và hiểu tốt Tiếng Anh

Vi tính: thành thạo các phần mềm CAD, Window, Office, Microsoft Project, xác suất thống kê (SPSS)…

IV. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Từ năm 2001 – 2003: Chuyên viên - Sở Tài chính Tiền Giang

Từ tháng 11/2003 – nay: Kế toán trưởng - Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang

Từ tháng 6/2016 đến nay: Giảng viên - Viện Quản trị Kinh doanh Song Hành.

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Đã tham gia giảng dạy các môn học chính:

- Quản trị nguồn nhân lực

- Giao tiếp kinh doanh

- Nghệ thuật lãnh đạo

- Kế toán

- Và một số môn học khác.

VI. KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU

1. Nguyễn Thanh Vũ, (2009), “Các giải pháp thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang” Tạp chí phát triển kinh tế - Tạp chí khoa học của Trường Đại học kinh tế TP HCM, tháng 3 năm 2009.

2. Nguyen Thanh Vu, (2009), “Measures to Attract Investment to Tien Giang Industrial Parks” Economic Development - The HCMC University of Economics – Ministry of Eduacation & Training – April 2009.

3. Nguyen Thanh Vu (2010), “Factors affecting decisions on investment in industrial parks”. Economic Development - The HCMC University of Economics – Ministry of Eduacation & Training - February 2010

4. Nguyễn Thanh Vũ (2010), Nâng cao chất lượng dịch vụ tại bưu điện tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 (B.2009-09-99), Thành viên Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

5. Nguyễn Thanh Vũ (2011), “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tiền Giang đến năm 2020” Tạp chí  Kinh tế và Phát triển kinh tế  (ISSN: 1859-0012) - Tạp chí khoa học của Trường Đại học kinh tế Quốc dân, tháng 2 năm 2011.

6. Nguyễn Thanh Vũ (2012), “Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020” Tạp chí  Kinh tế và Phát triển kinh tế (ISSN: 1859-0012) - Tạp chí khoa học của Trường Đại học kinh tế Quốc dân, tháng 8 năm 2012.

7. Nguyễn Thanh Vũ (2013), “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang” Tạp chí  Kinh tế và Phát triển (ISSN: 1859-0012) - Tạp chí khoa học của Trường Đại học kinh tế Quốc dân, tháng 12 năm 2013.

8. Nguyễn Thanh Vũ (2016), “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Tiền Giang”. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương  (ISSN 0868-3808), tháng 8 năm 2016.

 

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa