đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 5
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Mai Thị Thanh Thu            

- Ngày sinh: 14/07/1976          

- Nơi sinh: Nam Định

- Email: maithanhthu76@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo:  Chính quy tập trung

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia, Hà Nội

Ngành học:  Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Nước đào tạo:  Việt Nam       Năm tốt nghiệp: 1999

2.  Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: PP giảng dạy Tiếng Anh; Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia - Hà Nội

Nước đào tạo: Việt Nam

-Tiến sĩ: Quản trị kinh doanh; Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Trường IFUGAO STATE University, Philippines

Nước đào tạo: Philippines

3. Ngoại ngữ:

      1. Tiếng Anh:          Mức độ sử dụng:  Thành thạo

      2. Tiếng Nga:          Mức độ sử dụng:  Thành thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc

đảm nhiệm

Từ 10/1999 - 10/2006

Trường THPT Lê Văn Hưu- Thiệu Hoá- Thanh Hoá

Giáo viên

Từ 10/2006 -12/2010

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Thanh Hoá

Giảng viên 

Từ 12/2010-5/2011

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hoá

Chuyên viên

Từ 06/2011-11/2012

Trường Đại học Văn hoá Thể Thao và Du Lịch Thanh Hoá

Phụ trách Trung tâm Thông tin- Thư viện

Từ 11/2012 đến nay

Trường Đại học Văn hoá Thể Thao và Du Lịch Thanh Hoá

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong

đề tài

1

Xây dựng mô hình đào tạo theo nhu cầu xã hội lĩnh vực Văn hóa – Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012-2020

2011-2013

Cấp tỉnh

Nghiên cứu viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí

1

Bài viết “Những khó khăn trong việc dạy và học kỹ năng nói đối với giáo viên và sinh viên khồng chuyên trường CĐ VHNT Thanh Hóa”

2008

Luận văn thạc sỹ

2

Bài viết “Phân tích lỗi tạo câu Tiếng Anh mà người học thường mắc phải”

2007

Tập san Thông tin khoa học

Trường CĐVHNT

3

Bài viết “Thực trạng học Tiếng Anh của sinh viên lớp CĐ QLVH K2, HH K1 của trường CĐVHNT Thanh Hoá và giải pháp”

2007

Tập san Thông tin khoa học

Trường CĐVHNT

4

Bài viết “Mục tiêu và các biện pháp hình thành, phát triển kỹ năng nói cho sinh viên lớp TVTT K1 trường CĐVHNT Thanh hoá”

2007

Tập san Thông tin khoa học

Trường CĐVHNT

5

Xây dựng tiêu chí đánh giá  kỹ nămg nói cho sinh viên ngành VNH, TVTT, QLVH

2008

Tập san Thông tin khoa học

Trường CĐVHNT

6

Bài viết “Bàn về đào tạo kỹ năng cho sinh viên ngành Công tác xã hội”

2010

Tập san Thông tin khoa học

Trường CĐVHNT

 

 

 

Bài viết hội thảo du lịch cấp TU ở SS năm 2010

7

Bài viết “Vai trò của thư viện trong việc đáp ứng phương thức đào tạo tín chỉ của trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”

04/2012

Tập san TTKH

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

8

Bài viết “Nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa trong bối cảnh hiện nay”

10/2012

Tập san TTKH

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

9

Bài tham luận “Công tác hợp tác ở các trường đại học trong thời kỳ hội nhập”

10/2012

Hội thảo cấp tỉnh “Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo giáo dục đại học”

 

Bài viết “Một số khuyến nghị về việc triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 tại Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa” viết cùng Nguyễn Hồng Lê

01/2013

Tập san TTKH số 03

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

10

Bài viết “Nghề quản trị khách sạn nhà hàng trong thời kì hội nhập”

04/2013

Tập san TTKH số 04

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

11

Bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngoại giao”

05/2013

Hội thảo cấp trường, kỷ yếu hội thảo “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam”

12

Biên  soạn song ngữ đối với văn hóa phi vật thể của người Thái ở Thanh Hóa

06/2013

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật số 348

13

“Tạo dựng thương hiệu đào tạo lĩnh vực du lịch” (Viết cùng Lê Thị Bưởi). Hưởng 50%.Viết cùng Lê Thị Bưởi

 

 

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật số 353

14

Thực trạng và giải pháp xây dựng thiết chế văn hóa làng ven biển xứ Thanh" . Viết cùng TS Vũ Quý Thu

12/2013

Tạp chí Giáo dục lý luận số 206

15

Job satisfaction of  teachers teaching from 6th- 9th grades of of public secondary schools in Thanh Hoa City, Vietnam  

2/2014

Hội thảo Quốc tế: 16th Biennial Conference-Workshop and International Research Symposium   on  February 5-7, 2014  at the  Cebu  Business Hotel, Cebu City, Philippines.   

 

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa