đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 12
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

I.   THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và tên: Hoàng Lệ Chi

 Năm sinh: 1960

 Quê quán: Hà Nội

 Email: hlechi@me.com

II.   TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- Năm 2014: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 - Năm 2005: Giảng viên chính Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 - Năm 1997: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Mở TPHCM phối hợp Đại học Tự do Brussell, Vương Quốc Bỉ.

 - Năm 1984: Kỹ sư kinh tế Bưu điện Trường Đại học Thông tin liên lạc Matxcova.

 III.   KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG

 - Tham gia công tác giảng dạy chính quy đại học và các khoá huấn luyện ngắn hạn:

 - 1985 đến nay: Liên tục giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM.

 - 1997 đến nay: Liên tục tham gia các khóa huấn luyện kinh doanh cho VNPT.

 - 2001 đến nay: Truởng bộ môn Kinh tế Khoa Quản trị kinh doanh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM.

 - 2002 đến 2007: Phó khoa QTKD Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM.

 - 2007 đến nay: Truởng  khoa QTKD Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM.

 - Các môn tham gia giảng dạy:

      Kinh tế vi mô

      Quản trị chiến luợc kinh doanh

      Quản trị marketing

      Quản trị thương hiệu

      Nghiên cứu marketing

      E-Marketing

      Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa