đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 3
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

I.   THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và tên: Hoàng Lệ Chi

 Năm sinh: 1960

 Quê quán: Hà Nội

 Email: hlechi@me.com

II.   TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- Năm 2014: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 - Năm 2005: Giảng viên chính Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 - Năm 1997: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Mở TPHCM phối hợp Đại học Tự do Brussell, Vương Quốc Bỉ.

 - Năm 1984: Kỹ sư kinh tế Bưu điện Trường Đại học Thông tin liên lạc Matxcova.

 III.   KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG

 - Tham gia công tác giảng dạy chính quy đại học và các khoá huấn luyện ngắn hạn:

 - 1985 đến nay: Liên tục giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM.

 - 1997 đến nay: Liên tục tham gia các khóa huấn luyện kinh doanh cho VNPT.

 - 2001 đến nay: Truởng bộ môn Kinh tế Khoa Quản trị kinh doanh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM.

 - 2002 đến 2007: Phó khoa QTKD Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM.

 - 2007 đến nay: Truởng  khoa QTKD Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM.

 - Các môn tham gia giảng dạy:

      Kinh tế vi mô

      Quản trị chiến luợc kinh doanh

      Quản trị marketing

      Quản trị thương hiệu

      Nghiên cứu marketing

      E-Marketing

      Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa