đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 19
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

TS PHAN LÊ VINH

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Phan Lê Vinh

- Năm sinh: 1972

 

 

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

-Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh: University of North West, Hoa Kỳ, 2009.

-Giảng viên Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển.

-Giảng viên Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

-Ngọai ngữ: Tiếng Anh.

III. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG

-1995 – 1997: Cán bộ hải quan, Cục Hải Quan Kiên Giang, Tỉnh Kiên Giang.

-1997– 2002: Kiểm toán nội bộ - Tổ chức nhân đạo Consortium, Tp. Cần Thơ.

-2002 –2004: Nhân viên Công ty Điện lực TP.HCM.

-2002 – 2005: Đi học thạc sĩ  Trường Đại Học kinh tế TP.HCM.

-2006 – 2009: Giảng viên trường Đại học Lao Động Xã Hội (Cơ sở 2), Khoa quản lý Lao Động.

-2007-2009: Giảng viên Viện phát triển nguồn nhân lực – Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

-Giảng viên quản trị nhân sự, chuyên viên nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển.

Một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu:

-09/2008-03/2009: Xây dựng hệ thống hệ số trả lương theo chức danh công việc và quy chế trả lương, trả thưởng - Công ty PTSC BEST FOODS CATERING.

-09/2009-04/2010: Xây dựng hệ thống hệ số trả lương theo chức danh công việc và quy chế trả lương, trả thưởng - Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương.

-09/2009-06/2010: Qui hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 - Sở y tế tỉnh Bình Thuận.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa