đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript
TRANG CHỦ
Chi Tiết Tin

Lượt truy cập
Online 6
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

GIỚI THIỆU

  Văn hóa là một phạm trù rất rộng trong đó có chứa đựng văn hóa doanh nghiệp. Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của một tổ chức, một doanh nghiệp trong xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và trên thế giới hiện nay, thật sự thiếu sót nếu chúng ta không nhận ra được yếu tố văn hóa của doanh nghiệp là động lực, sức mạnh tinh thần bên trong cho doanh nghiệp, một trong những yếu tố nền tảng để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững trong cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt.

  Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn.

  Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có những bản chất khác nhau, có những chuẩn mực hành xử khác nhau, do đó sẽ có văn hóa khác nhau. Không có doanh nghiệp nào lại không có văn hóa, vấn đề là văn hóa như thế nào mà thôi. Cũng như vậy, không có cái gọi là văn hóa tốt, văn hóa xấu mà chỉ có văn hóa phù hợp hay không phù hợp; góp phần thúc đẩy, phát triển hay kìm hãm, kéo lùi doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

- Hiểu một cách sâu sắc về "văn hóa doanh nghiệp", cũng như sự khác biệt giữa "văn hóa doanh nghiệp" với các loại văn hóa khác như "văn hóa dân tộc", "văn hóa kinh doanh" / "văn hóa doanh nhân", "văn hóa lãnh đạo", "văn hóa cá nhân", "văn hóa gia đình", "văn hóa nghề", "văn hóa ngành", "văn hóa xã hội"…;

- Nắm vững các cách thức để xây dựng được "một nền văn hóa mạnh và phù hợp" cho công ty của mình;

- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành công ty nhằm tạo sự phát triển bền vững trong tương lai của công ty.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Cung cấp kiến thức nền tảng về các khái niệm và công cụ then chốt cho học viên

Áp dụng các khái niệm vào nhiều tình huống khác nhau.

Các nội dung chính sẽ được trình bày bằng PowerPoint, tiếng Anh và tiếng Việt.

Ưu tiên sử dụng phương pháp thuyết trình, thảo luận và giải quyết bài tập tình huống. 

 THỜI GIAN HỌC

 - Thời lượng: kéo dài trong 01 tháng, mỗi tuần học 03 buổi tối

 - Giờ học: Mỗi buổi học 3 tiếng (bao gồm 20 phút giải lao)

 - Buổi tối:  từ 6h00 pm – 9h00 pm.

 ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

 Khóa học sẽ được tổ chức tại trụ sở của Viện.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa