đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript
TRANG CHỦ
Chi Tiết Tin

Lượt truy cập
Online 6
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

GIỚI THIỆU

  Đào tạo nghiệp vụ kế toán nói chung và bồi dưỡng kế toán trưởng nói riêng luôn là chương trình quan trọng, hữu ích, thường xuyên, lâu dài và cần thiết cho nghề nghiệp kế toán cũng như cho nguồn nhân lực của nền kinh tế, góp phần tuân thủ Luật Kế Toán Việt Nam và đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  Kế toán trưởng là người phụ trách tất cả các vấn đề kế toán như kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết.

  Người được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng phải trải qua khóa học và được cấp chứng nhận  BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG theo quy định của Bộ Tài Chính.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

- Cung cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.

- Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam.

- Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức.

- Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.

- Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.

- Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

- Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.

- Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.

THỜI GIAN HỌC

- Thời lượng: kéo dài trong 01 tháng, mỗi tuần học 03 buổi tối

- Giờ học: Mỗi buổi học 3 tiếng (bao gồm 20 phút giải lao)

- Buổi tối:  từ 6h00 pm – 9h00 pm.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Khóa học sẽ được tổ chức tại trụ sở của Viện.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa