đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript
TRANG CHỦ
Chi Tiết Tin

Lượt truy cập
Online 8
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

 

GIỚI THIỆU

   Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng “Các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu". Viện Quản trị Kinh doanh Song Hành tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo yêu cầu của học viên.

Đối tượng tham dự:

   Cán bộ Quản lý Dự án, Quản lý xây lắp, Cán bộ Phòng kế hoạch, Phòng kế toán, chuyên gia đấu thầu và các cá nhân khác có nhu cầu.

Phương pháp: Trao đổi, thảo luận thông qua các tình huống thực tiễn.

Nội dung chương trình  Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản:

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu.

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn gói thầu, phương thức đấu thầu.

Chuyên đề 3: Hợp đồng.

Chuyên đề 4: Lập kế hoạch đấu thầu.

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu.

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu tư vấn.

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp.

Chuyên đề 8: Các vấn đề khác liên quan.

Nội dung chương trình  Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao:

Chuyênđề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu.

Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp.

THỜI GIAN HỌC

- Thời lượng: kéo dài trong 01 tháng, mỗi tuần học 03 buổi tối

- Giờ học: Mỗi buổi học 3 tiếng (bao gồm 20 phút giải lao)

- Buổi tối:  từ 6h00 pm – 9h00 pm.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Khóa học sẽ được tổ chức tại trụ sở của Viện.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa