đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript
TRANG CHỦ
Chi Tiết Tin

Lượt truy cập
Online 3
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Hội Đồng Khoa Học được thành lập theo quyết định của Viện trưởng.

Thành phần Hội đồng Khoa học bao gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng

+ Phó Chủ tịch Hội đồng

+ Thư ký  Hội đồng

+ Các thành viên

Hội đồng khoa học của Viện gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và giảng dạy tại các Viện nghiên cứu và nhiều trường Đại học trên cả nước.

                                      

    TS Đỗ Văn Phú           TS. Nguyễn Thanh Hội               TS. Nguyễn Thanh Vũ

             

            TS. Phạm Quốc Luyến

 Hội đồng khoa học có nhiệm vụ:

- Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về hoạt động khoa học và công nghệ, tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên;

- Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Viện;

- Định hướng phát triển khoa học và công nghệ, lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ;

- Đánh giá công tác quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ của các bộ phận;

- Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của Viện;

- Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của Viện;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa