đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript
TRANG CHỦ
Chi Tiết Tin

Lượt truy cập
Online 26
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA VIỆN SIB

STT

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHAI

GIẢNG

LỊCH

HỌC

THỜI

GIAN

THỜI

LƯỢNG

KẾT

THÚC

01

Giám đốc điều hành CEO

04/3/19

 2,4,6

6-9 pm

3 tháng 

 30/5/19

Trụ sở Viện SIB

02

Giám đốc tài chính CFO

05/3/19

 3,5,7 

 6-9 pm

 3 tháng 

 31/5/19

 Trụ sở Viện SIB 

03

Giám đốc sản xuất PPD

 04/3/19 

 2,4,6 

 6-9 pm

 3 tháng 

 30/5/19

Trụ sở Viện SIB  

04

Quản trị nhân sự cấp cao HSRM

 05/3/19

3,5,7

 6-9 pm

 3 tháng  

 31/5/19

Trụ sở Viện SIB

05

Nghệ thuật lãnh đạo

 04/3/19

 2,4,6

6-9 pm 

4 buổi

 11/3/19

Trụ sở Viện SIB  

06

Kỹ năng thuyết trình

 05/3/19 

3,5,7

6-9 pm 

 8 buổi

 21/3/19

 Trụ sở Viện SIB 

07

Kỹ năng phỏng vấn

 04/3/19 

 2,4,6 

 6-9 pm

 4 buổi

 11/3/19

 Trụ sở Viện SIB

08

Kỹ năng thu hồi công nợ

  05/3/19  

3,5,7

 6-9 pm

 8 buổi 

 21/3/19 

Trụ sở Viện SIB

09

Kỹ năng quản lý
thời gian

 04/3/19 

2,4,6

6-9 pm 

 1 tháng 

 29/3/19

 Trụ sở Viện SIB

10

Kỹ năng bán hàng

 05/3/19

  3,5,7  

 6-9 pm

 4 buổi 

 12/3/19

 Trụ sở Viện SIB 

11

Văn hóa doanh nghiệp

 04/3/19 

 2,4,6 

 6-9 pm

 1 tháng 

29/3/19

 Trụ sở Viện SIB 

12

Kết toán trưởng

05/3/19

 3,5,7

 6-9 pm

 1 tháng 

 30/3/19

 Trụ sở Viện SIB

13

SPSS & EVIEWS

04/3/19

 2,4,6

 6-9 pm

 1 tháng 

 29/3/19

 Trụ sở Viện SIB

14

Nghiệp vụ đấu thầu

 05/3/19 

 3,5,7

 6-9 pm

 1 tháng 

 30/3/19

 Trụ sở Viện SIB 

15

Quản lý tòa nhà

 04/3/19 

 2,4,6

 6-9 pm

 1 tháng 

29/3/19

 Trụ sở Viện SIB 

 

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa