đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript
TRANG CHỦ
Chi Tiết Tin

Lượt truy cập
Online 4
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA VIỆN SIB NĂM 2023

STT

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHAI

GIẢNG

LỊCH

HỌC

THỜI

GIAN

THỜI

LƯỢNG

KẾT

THÚC

01

Giám đốc điều hành CEO

08/5/23 

 2,4,6

6-9 pm

3 tháng 

 31/7/23

Trụ sở Viện SIB

02

Giám đốc tài chính CFO

09/5/23

 3,5,7 

 6-9 pm

 3 tháng 

 29/7/23

 Trụ sở Viện SIB 

03

Giám đốc sản xuất PPD

 08/5/23

 2,4,6 

 6-9 pm

 3 tháng 

 31/7/23

Trụ sở Viện SIB  

04

Quản trị nhân sự cấp cao HSRM

 09/5/23

3,5,7

 6-9 pm

 3 tháng  

29/7/23

Trụ sở Viện SIB

05

Nghệ thuật lãnh đạo

 10/5/23

 2,4,6

6-9 pm 

4 buổi

 17/5/23

Trụ sở Viện SIB  

06

Kỹ năng thuyết trình

 11/5/23 

3,5,7

6-9 pm 

 8 buổi

 27/5/23

 Trụ sở Viện SIB 

07

Kỹ năng phỏng vấn

 10/5/23 

 2,4,6 

 6-9 pm

 4 buổi

 17/5/23

 Trụ sở Viện SIB

08

Kỹ năng thu hồi công nợ

  11/5/23  

3,5,7

 6-9 pm

 8 buổi 

 27/6/23 

Trụ sở Viện SIB

09

Kỹ năng quản lý
thời gian

 03/5/23 

2,4,6

6-9 pm 

 1 tháng 

 29/5/23

 Trụ sở Viện SIB

10

Kỹ năng bán hàng

 26/5/23

  3,5,7  

 6-9 pm

 4 buổi 

 23/5/23

 Trụ sở Viện SIB 

11

Văn hóa doanh nghiệp

 03/5/23 

 2,4,6 

 6-9 pm

 1 tháng 

29/5/23

 Trụ sở Viện SIB 

12

Kết toán trưởng

02/5/23

 3,5,7

 6-9 pm

 1 tháng 

 30/5/23

 Trụ sở Viện SIB

13

SPSS & SmartPLS

03/5/23

 2,4,6

 6-9 pm

 1 tháng 

 29/5/23

 Trụ sở Viện SIB

14

Nghiệp vụ đấu thầu

 02/5/23 

 3,5,7

 6-9 pm

 1 tháng 

 30/5/23

 Trụ sở Viện SIB 

15

Quản lý tòa nhà

 03/5/23 

 2,4,6

 6-9 pm

 1 tháng 

29/5/23

 Trụ sở Viện SIB 

 

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa