đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 7
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook
Giới thiệu

Chào mừng Quý vị đến với Viện Quản trị kinh doanh Song Hành - SIB!...

Xem thêm

Khóa học sắp khai giảng
Khóa học Lịch học Khai giảng
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO 2,4,6 01-07-2020
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO 3,5,7 02-07-2020
GIÁM ĐỐC SẢN XUÂT PPD 2,4,6 01-07-2020
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC SHRM 3,5,7 02-07-2020
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO 2,4,6 01-07-2020
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 3,5,7 02-07-2020
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 2,4,6 01-07-2020
KỸ NĂNG THU HỒI CÔNG NỢ 3,5,7 02-07-2020
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 2,4,6 01-07-2020
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 3,5,7 02-07-2020
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2,4,6 01-07-2020
BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG 3,5,7 02-07-2020
ỨNG DỤNG SPSS & EVIEWS 2,4,6 01-07-2020
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 3,5,7 02-07-2020
QUẢN LÝ TÒA NHÀ 2,4,6 01-07-2020
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa