đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 1
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

TS PHAN LÊ VINH

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Phan Lê Vinh

- Năm sinh: 1972

 

 

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

-Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh: University of North West, Hoa Kỳ, 2009.

-Giảng viên Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển.

-Giảng viên Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

-Ngọai ngữ: Tiếng Anh.

III. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG

-1995 – 1997: Cán bộ hải quan, Cục Hải Quan Kiên Giang, Tỉnh Kiên Giang.

-1997– 2002: Kiểm toán nội bộ - Tổ chức nhân đạo Consortium, Tp. Cần Thơ.

-2002 –2004: Nhân viên Công ty Điện lực TP.HCM.

-2002 – 2005: Đi học thạc sĩ  Trường Đại Học kinh tế TP.HCM.

-2006 – 2009: Giảng viên trường Đại học Lao Động Xã Hội (Cơ sở 2), Khoa quản lý Lao Động.

-2007-2009: Giảng viên Viện phát triển nguồn nhân lực – Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

-Giảng viên quản trị nhân sự, chuyên viên nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển.

Một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu:

-09/2008-03/2009: Xây dựng hệ thống hệ số trả lương theo chức danh công việc và quy chế trả lương, trả thưởng - Công ty PTSC BEST FOODS CATERING.

-09/2009-04/2010: Xây dựng hệ thống hệ số trả lương theo chức danh công việc và quy chế trả lương, trả thưởng - Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương.

-09/2009-06/2010: Qui hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 - Sở y tế tỉnh Bình Thuận.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa