đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 58
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook
Giới thiệu

Chào mừng Quý vị đến với Viện Quản trị kinh doanh Song Hành - SIB!...

Xem thêm

Khóa học sắp khai giảng
Khóa học Lịch học Khai giảng
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO 2,4,6 01-10-2018
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO 3,5,7 02-10-2018
GIÁM ĐỐC SẢN XUÂT PPD 2,4,6 01-10-2018
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC SHRM 3,5,7 02-10-2018
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO 2,4,6 01-10-2018
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 3,5,7 02-10-2018
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 2,4,6 01-10-2018
KỸ NĂNG THU HỒI CÔNG NỢ 3,5,7 02-10-2018
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 2,4,6 01-10-2018
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 3,5,7 02-10-2018
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2,4,6 01-10-2018
BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG 3,5,7 02-10-2018
ỨNG DỤNG SPSS & EVIEWS 2,4,6 01-10-2018
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 3,5,7 02-10-2018
QUẢN LÝ TÒA NHÀ 2,4,6 01-10-2018
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa