đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript
TRANG CHỦ
Chi Tiết Tin

Lượt truy cập
Online 6
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học và Ứng Dụng SPSS & Eviews Trong Nghiên Cứu

 

GIỚI THIỆU

  Hiện nay việc sử dụng các công cụ phân tích định lượng cho các nghiên cứu đang dần trở lên phổ biến trong các lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngân hàng – Tài chính. Với mong muốn nâng cao chất lượng các nghiên cứu phục vụ làm luận văn (cử nhân, cao học), luận án (NCS) hay đăng tải các bài báo khoa học trên các tạp chí nghiên cứu uy tín, Viện Quản trị Kinh doanh Song Hành triển khai tổ chức khóa học về “Phương pháp Nghiên cứu khoa học” và “Ứng dụng SPSS & EVIEWS trong nghiên cứu”  cho Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên đại học và những người có nhu cầu sử dụng SPSS và EVIEWS cho phân tích dữ liệu khoa học phục vụ báo cáo, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, vv.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học nhằm cung cấp cho các học viên với các nội dung như sau:

1.  Khóa học về “Phương pháp nghiên cứu khoa học” gồm các nội dung:

·  Phương pháp xác định chủ đề nghiên cứu

·  Phương pháp đọc và cách viết tổng quan nghiên cứu

·  Thiết kế đề tài nghiên cứu

·  Các phương thức chọn mẫu

·  Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp

·  Viết và trình bày bản báo cáo nghiên cứu

2.  Khóa học “Phân tích dữ liệu với SPSS – cơ bản

·  Tổng quan phân tích dữ liệu, tổng quan về SPSS

·  Mã hóa – nhập liệu, làm sạch dữ liệu

·  Thống kê mô tả, bảng tần số, đồ thị, bảng kết hợp

·  Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính

·  Tổng quan về tương quan -  hồi quy tuyến tính

·  Trình bày báo cáo.

3.  Khóa học “Phân tích dữ liệu với SPSS và Eviews -  nâng cao

·  Tổng quan về phương pháp nghiên cứu định lượng

·  Hồi quy tuyến tính bội với SPSS & Eviews

·  Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính

·  Phân tích nhân tố khám phá

·  Kiểm định thang đo, tình huống tổng hợp EFA, Cronbach’s Alpha, hồi quy

·  Mô hình Logit/Probit, mô hình ARIMA/VAR

THỜI GIAN HỌC

- Thời lượng: kéo dài trong 01 tháng, mỗi tuần học 03 buổi tối

- Giờ học: Mỗi buổi học 3 tiếng (bao gồm 20 phút giải lao)

- Buổi tối:  từ 6h00 pm – 9h00 pm.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Khóa học sẽ được tổ chức tại trụ sở của Viện.

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa