đồng hành cùng thành công của bạn!      tri thức tương lai,tiến bước song hành!
javascript

Lượt truy cập
Online 16
Liên kết web
Danh sách học viên
Facebook
Giới thiệu

Chào mừng Quý vị đến với Viện Quản trị kinh doanh Song Hành - SIB!...

Xem thêm

Khóa học sắp khai giảng
Khóa học Lịch học Khai giảng
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO 2,4,6 01-07-2019
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO 3,5,7 02-07-2019
GIÁM ĐỐC SẢN XUÂT PPD 2,4,6 01-07-2019
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC SHRM 3,5,7 02-07-2019
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO 2,4,6 01-07-2019
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 3,5,7 02-07-2019
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 2,4,6 01-07-2019
KỸ NĂNG THU HỒI CÔNG NỢ 3,5,7 02-07-2019
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 2,4,6 01-07-2019
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 3,5,7 02-07-2019
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2,4,6 01-07-2019
BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG 3,5,7 02-07-2019
ỨNG DỤNG SPSS & EVIEWS 2,4,6 01-07-2019
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 3,5,7 02-07-2019
QUẢN LÝ TÒA NHÀ 2,4,6 01-07-2019
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : Mr. Hiến
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Ms. Giàu :
0937 139737
Mr. Hiến :
0979 180120
Đăng Ký khóa học
Họ Tên (*)
Điện Thoại(*)
Email (*)
Chọn Lớp
Xóa